Néhány szó

rólam

üdvözöllek!

Hadd mutatkozzam be pár szóban...

Ötgyermekes vidéki édesapa vagyok – végzettségére nézve kertépítő- és környezetvédelmi szakmérnök – aki úgy látja, hogy a város és vidéke zöldfelület-kezelés területén eddig alkalmazott mintákat követve gyermekeire egy élhetetlen jövő vár.

Paradigmaváltásra van szükség a településeken.
Paradigmaváltást sürgetek többféle szférában, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a zöldfelület kialakítás és – fenntartás kérdéskörében át is látom a paradigmaváltás útját, lépéseit. A manapság oly sokszor hallott, divatos hívószavak: zöld fenntarthatóság, klímatudatosság, ökológiai alapú tervezés, biodiverzitás, környezettudatosság – számomra nem üres szlogenek, hanem olyan megoldási lehetőségeket rejtő elképzelések, melyeket évek óta használok a városi zöldfelületek természetközeli, fenntartható, alacsony költségvetésű tervezése és telepítése során.

 

 

Szeged és Budakeszi egykori főkertészeként, valamint Hódmezővásárhelyen szaktanácsadóként a helyi vezetők támogatásával ennek az egyelőre még kevéssé járt útnak az első métereit tapostam, taposom a gyakorlatban is. Bár az alkalmazott eljárások, technológiák szokatlanok lehetnek és még szakmai körökben is értetlenkedést válthatnak ki, a releváns gyakorlati ismeretek hiánya miatt, az eredmények magukért beszélnek – dekoratív, csökkentett input-igényű területek alakulnak ki, melyek jelen pillanatban még csak szigetként működnek, azonban a hosszú távú cél, hogy a mintaterületek összekapcsolásával először kisebb, majd egyre nagyobb kiterjedésű – lehetőség szerint önfenntartó – hálózatok alakuljanak ki.

Munkám során adott részterületek neves szakértőivel (botanikus, geográfus, városklíma kutató, Green City Mozgalom szakemberei) dolgozom együtt a minél tökéletesebb megoldás elérése érdekében.

munkáim:

Szeged főkertészeként:

Ágyások és beületések kialakítása pl: Dugonics téri körforgalom és sávelválasztó, Szőregi körforgalom és sávelválasztó, Széchenyi téri planténerek.

Budapest 4. kerület

Green City alapelvek figyelembevételével megtervezett biodiverz területek – szakmai irányítás. Bővebb információ: vadviragosujpest.hu

Budakeszi

Részvétel a klímastratégia kidolgozásában.

Köztéri ökológiai szemléletű ágyások kialakítása Polgármesteri Hivatal körül és a Széchenyi István Általános Iskola körül.

Gyermekek fája (azaz ökoszisztéma-beültetések) projekt ugyanitt.

Hódmezővásárhely

Ökologikus zöldfelület-rendezési megoldások Hódmezővásárhely közterületein tanácsadóként.

Esőkert kialakítása Hódmezőgazda Zrt. területén.

Tanácsadói feladatok a Belügyminisztérium által a LIFE-MICACC program keretében szervezett éghajlat-politikai projektben.